“De kijker als bestuurder”

InteractiveVideo

In een interactieve video kan de kijker in uw video klikken waardoor hij zelf bepaalt wat hij te zien krijgt. Uw video is zo zeer dynamisch en biedt voor elke kijker de gewenste informatie op maat. Dit leidt tot meer en langere engagement, significant hogere CTR’s en verbeterde Sales conversion rates.

vraag meer informatie aan

InteractiveVideo zorgt voor:

  • Meer en langere engagement
  • Hogere click-through rates
  • Hogere sales conversion rates
  • Lagere customer-care kosten

InteractiveVideo is in te zetten voor:

  • (Aankoop) advies
  • Leadgeneratie
  • Klantenservice & Support
  • E-learning